Missie

Goede objectieve voorlichting en informatie verstrekken uit biologische- (meer in het bijzonder botanische expertise) en medische-expertise aan iedereen die te maken heeft met pollen en hooikoorts: Patiënten en hun directe omgeving, apothekers, eerstelijnszorg. Daarbij speelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de wetenschapper heeft ten opzichte van de samenleving die zijn opleiding en werk gefinancierd heeft de doorslaggevende rol. Daaruit vloeit voort dat de activiteiten van Hooikoortsradar niet commercieel zijn. De wetenschappelijke en objectieve informatie die de site levert wordt niet ingezet om winst na te streven. Hooikoortsradar streeft ernaar om de kosten via extern te dekken. Daar vloeit uit voort dat Hooikoortsradar onafhankelijk is en onafhankelijke informatie verstrekt, die niet beïnvloed is door personen of organisaties die Hooikoortsradar financieel ondersteunen en de doelstelling van Hooikoortsradar onderschrijven.

De eerste prioriteit is daarbij de kennis te vergroten van de pollenplanten, hoe ze eruit zien en waar ze voorkomen door middel van educatieve filmpjes, waarin de kennis wordt aangeboden. Door deze kennisoverdracht is de ontvanger van de informatie beter in staat de pollenplanten te (her)kennen en kan daardoor actief de pollenplanten trachten te mijden. De filmpjes zijn dan ook de essentiële middelen waarmee de website zich profileert. Deze verbreiding van kennis die een hoge educatieve en belevingswaarde heeft staat voorop.