Hooikoorts TV: over pollen en hooikoorts

Wat is een allergeenvacinatie?

My Image
Klik op het plaatje voor de video

Allergeenvacinatie?

De behandeling van patiënten die allergische klachten hebben gebeurt aan de hand van een stappenplan. Allereerst dient vastgesteld te worden op welke stoffen iemand allergisch reageert. Vervolgens kan na de diagnose allereerst met medicijnen geprobeerd worden om de klachten te bestrijden. Uiteindelijk kan door de allergoloog besloten worden om bij iemand die heel ernstige klachten heeft over te gaan tot allergeenvaccinatie. Deze behandeling, die vroeger ook wel desensibiliseren of hyposensibiliseren genoemd werd, behelst een behandeling waarbij de allergene stoffen in het lichaam gebracht worden met als doel het immunologisch systeem tolerant te maken, zodat er geen heftige allergische reactie meer op zal treden als de patiënt met het allergeen in aanraking komt.