Achtergrondinformatie, gebruiksvoorwaarden en disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden

Het pollenkaartje is ontwikkeld in samenwerking met Pollennieuws, Buienradar en het Elkerliek ziekenhuis en geeft een indicatie van de actuele pollendruk en de komende  uren. Hierbij wordt rekening gehouden met de regionale weersomstandigheden, zoals o.a. temperatuur en neerslag. De pollenverwachting op het kaartje geeft een indicatie van de actuele pollendruk. De informatie op het pollenkaartje wordt dagelijks rond 7.00 uur door de redactie gecontroleerd. De contourlijnen op het kaartje zijn samengesteld op basis van het model en de actuele en de te verwachten lokale weersomstandigheden, in combinatie met interpretaties van eigen waarnemingen betreffende pollenplanten en pollen, pollentellingen en natuurberichten. Er kunnen verschillen en afwijkingen optreden als gevolg van niet te voorziene veranderingen in de gehanteerde gegevens en door lokale factoren. 

afbeelding: voorbeeldkaartje met regionale weersinvloeden.

Disclaimer

Hooikoortsradar hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van de pollenverwachting. Hooikoortsradar kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van de pollenverwachting bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan Hooikoortsradar. Neem contact op met Hooikoortsradar wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. Hooikoortsradar reserveert het recht om op elk moment (delen van) de pollenverwachting aan te passen. 

Privacy

De website hooikoortsradar.nl kunt u anoniem raadplegen. Hooikoortsradar verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. 

Persoonlijke gegevens 

Hooikoortsradar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwt. Hooikoortsradar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de websites gebruikt worden, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Bij een bezoek aan onze websites of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Cookies
Voor het technisch functioneren is het noodzakelijk dat er een cookie op uw computer geplaatst wordt. Deze bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

Advertenties
Door de aanschaf van de advertentievrije apps ondersteunt u het werk van hooikoortsradar. Het gebruik van de websites is gratis maar om de kosten te kunnen betalen maken wij ook gebruik van advertenties. Advertentie netwerken (oa Google Adsense) die op deze websites adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Google maakt gebruik van een speciale DART-cookie om u advertenties te tonen die qua inhoud geselecteerd worden aan de hand van uw browsegedrag op zowel deze als andere websites. U kunt zich te allen tijde via google afmelden voor de DART-cookie. Hooikoortsradar heeft geen toegang tot of controle over de cookies die worden gebruikt door derden. U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Hooikoortsradars privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Links externe sites 

Op de webpagina’s Hooikoortsradar.nl, Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv bevinden zich links naar externe websites. Hooikoortsradar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden. 

Linken naar Hooikoortsradar.nl, Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv 

Linken naar pagina's van de websites Hooikoortsradar.nl, Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv  en Hooikoorts.tv is toegestaan, mits de goede naam van Pollennieuws/Hooikoortsradar daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Pollennieuws/Hooikoortsradar websites mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. 

Linken naar de website Hooikoortsradar.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.hooikoortsradar.nl/, met als beschrijving ‘Actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts’. 

Linken naar de website Pollennieuws.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.pollennieuws.nl/, met als beschrijving ‘Actuele informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts met videofilmpjes’. 

Linken naar de website Pollenkalender.tv dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.pollenkalender.tv/, met als beschrijving ‘De eerste Nederlandse pollenkalender met videofilmpjes’. 

Linken naar de website Hooikoorts.tv dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, http://www.hooikoorts.tv/, met als beschrijving ‘Actuele informatie en achtergronden over hooikoorts met videofilmpjes’. 

Auteursrechten 

Op de inhoud van de webpagina’s van Hooikoortsradar.nl, Pollennieuws.nl, Pollenkalender.tv en Hooikoorts.tv en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers en uitgever van Hooikoortsradar/Pollennieuws. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Hooikoortsradar/Pollennieuws. 

Achtergrondinformatie

Hooikoortsradar.nl is in 2017 ontwikkeld als zelfstandige website als aanvulling op Pollennieuws.nl. Pollennieuws.nl verzorgt al sinds 2007 het hele jaar door dagelijkse informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts. Dat gebeurt door iedere dag een landelijk pollenverwachtingskaartje en vrijwel dagelijks een pollenjournaal te publiceren. Bovendien berekent Pollennieuws een landelijke vijfdaagse verwachting van de pollenbelasting. Dit laatste wordt met een rekenmodel gedaan waarin data verwerkt worden van het KNMI, de meldingen van gebruikers van de pollennieuws-app en de pollentellingen beschikbaar gesteld door het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Het verwachtingsmodel dat door hooikoortsradar.nl gebruikt is hiervan een spin-off, waarbij gebruik gemaakt wordt van de regionale actuele weersgegevens. Dus bij een regenbui in Groningen, zal de pollendruk in die regio afnemen. Het kaartje van pollennieuws is een visualisatie van de verwachte pollendruk bij droog weer. 

Deze informatie kan bekeken worden op de website www.hooikoortsradar.nl en via de hooikoortsradar web-apps voor zowel iPhone als Android. 

Ook via NOS Teletekst pagina 714 informeert Pollennieuws/Hooikoortsradar het publiek over de actuele situatie ten aanzien van pollen, pollenplanten en hooikoorts. In het kader van de bestrijding van de pollenplant Ambrosia heeft Flora van Nederland samen met Pollennieuws in 2012 op verzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de Ambrosia-melder App voor iPhone ontwikkeld, die door duizenden beheerders en particulieren wordt gebruikt om de plant te herkennen en te melden.

Pollennieuws/Hooikoortsradar verspreidt bovendien regelmatig een pollenverwachtingsbericht naar een tiental RTV-stations, Meteo-stations en instellingen zoals het Longfonds.

Pollennieuws/Hooikoortsradar werkt nauw samen met een Redactie van artsen, specialisten, botanici, meteorologen en veldwaarnemers. Deze worden voortdurend op de hoogte gehouden, volgen Pollennieuws/Hooikoortsradar kritisch en voorziet de redactie van actuele feiten, zodat de informatie wetenschappelijk verantwoord en up-to-date is.

Het Pollenteam van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond telt niet alleen lokaal de pollenbelasting maar volgt als lid van de Redactie de publicaties door Pollennieuws.

NIVEL overzicht hooikoortsconsulten

Publicatie van deze cijfers is goedgekeurd volgens de governance code van NIVEL Zorgregistraties, onder nummer NZR-00317.010”. Het gebruik van gegevens uit elektronische patiëntendossiers, zoals verzameld door NIVEL Zorgregistraties eerste lijn, is door de Nederlandse wet, onder bepaalde voorwaarden toegestaan, zonder dat van iedere afzonderlijke patiënt daarvoor toestemming wordt gevraagd of dat toetsing door een medisch ethische commissie heeft plaatsgevonden (Burgerlijk wetboek, artikel 7:458). Bron: Dutchcivillaw.

Meer achtergrondinformatie, Missie,