Disclaimer

Hooikoortsradar hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze websites. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht wordt zoveel mogelijk de meest actuele en wetenschappelijk verantwoorde informatie te presenteren. De informatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van sympathisanten, sponsors en adverteerders weer. Hooikoortsradar kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze websites bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan Hooikoortsradar. Neem vooraf contact op met Hooikoortsradar wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze websites. Hooikoortsradar reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

Links externe sites Op de webpagina’s van Hooikoortsradar bevinden zich links naar externe websites. Hooikoortsrada is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar Hooikoortsradar Linken naar pagina's van de website Hooikoortsradar is toegestaan, mits de goede naam van Hooikoortsradar daarmee niet wordt aangetast en mits er geen instemming door en/of steun van Hooikoortsradar websites mee wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is.

Linken naar de website Hooikoortsradar.nl dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, https://www.hooikoortsradar.nl/, met als beschrijving ‘Hooikoortsradar informeert over hooikoorts en pollenverwachtingen’.

Auteursrechten Op de inhoud van de webpagina’s van Hooikoortsradar en op de eigen logo’s rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de initiatiefnemers van Hooikoortsradar. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van Hooikoortsradar.

Privacy beleid De websites van Hooikoortsradar kunt u anoniem raadplegen. Hooikoortsradar verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Lees hier verder over ons Privacy beleid.