Over ons en de achtergrond

Pollennieuws (pollennieuws.nl, pollenkalender.tv en hooikoorts.tv) is vanaf 2007 gestart door de Nijmeegse biologen Herman van Wissen en Maurice Martens. Zij willen met behulp van videofilmpjes voor iedereen toegankelijke kennis uitdragen over pollen, pollenplanten en hooikoorts. Pollennieuws leert u de pollenplanten herkennen voor welke u allergisch kunt zijn en geeft achtergrondinformatie over pollen, hooikoorts en allergie. Het biedt u de mogelijkheid om uw medicatie, buitenactiviteiten of vakantieplanning af te stemmen op de aanwezigheid van pollen waarvoor u gevoelig bent.

We streven ernaar om de informatie te geven in overeenstemming met de doelstellingen van het consumer programme van de Executive Agency for Health and Consumers van de EU.

Arno Vlooswijk is eigenaar en uitgever van Pollennieuws en heeft als speciaal aandachtsveld de ontwikkeling van iPhone/Smart phone applicaties en gebruik van andere mobiele media.

Maurice Martens, bioloog en eindredacteur Pollennieuws en Flora van Nederland.
Flora van Nederland verzorgt het botanische deel van Pollennieuws.
Maurice Martens heeft als aandachtsveld educatie.

Herman van Wissen, bioloog en redactielid Pollennieuws en Flora van Nederland. Herman van Wissen heeft als aandachtsveld communicatie en innovatie.

Mieke Koenders is hoofd van het Elkerliek Pollenteam. Het Elkerliek Pollenteam verricht sinds 1975 dagelijkse pollentellingen. Het doet dit met de Burkard Pollenvangapparatuur die op het dak van het ziekenhuis in Helmond is geplaatst. Wekelijks wisselt het Pollenteam de pollentellingen uit met Pollennieuws.

Ben Goossens is cameraman en fotograaf bij Pollennieuws. Kenmerkend voor zijn videoreportages zijn de inhoud, eenvoud en authenticiteit.
Voor meer informatie over Ben zie: Ben Goossens Beeldvormer

Ton Haex webdesigner en fotograaf is eigenaar van Novio Design. Novio Design is verantwoordelijk voor het ontwerp en onderhoud van deze website.

Jan Derksen is celbioloog, eerste redacteur van "Het Allergieboek" (nieuw 2016), eerste auteur van het boek ‘Pollen en hooikoorts’,, en redacteur van de webpagina’s over pollen van de Virtual Classroom Biology. Hij is lid van de wetenschappelijke redactieraad van Pollennieuws. Voor meer informatie over Jan zie: Virtual Classroom Biology

Elisabeth Pierson is celbioloog met specialisme microscopie en werkzaam bij het Gemeenschappelijke Instrumentarium van de Radboud Universiteit Nijmegen, webmaster van de Virtual Classroom Biology en is lid van de wetenschappelijke redactieraad van pollennieuws.
Voor meer informatie over Elisabeth zie: Virtual Classroom Biology

Drs. Ad Jansen Internist-allergoloog verbonden aan UMC Sint Radboud Nijmegen en de Allergologie Praktijk Arnhem. Hij is ook bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie. Hij is op het terrein van allergie en gezondheid lid van de wetenschappelijke redactieraad van pollennieuws. Voor meer informatie over Ad zie: www.allergologie.nl

Margot Ribberink is bioloog en meteoroloog en werkt sinds 1990 bij Meteo Group. Zij presenteert het weerbericht op diverse televisie kanalen. Margot geeft regelmatig lezingen waarin zij haar kennis van het weer, het veranderende klimaat en de natuur combineert. Door haar fascinatie voor extreem weer gaat zij jaarlijks in mei op zoek naar zware onweersbuien en tornado's in Amerika. Margot adviseert Pollennieuws met aandachtsveld klimaat en weer.

Jolt Roukema is kinderlongarts in Radboudumc Dekkerswald.
De afdeling kinderlongziekten is verbonden aan RAAcK: Regionaal Astma en Allergie centrum voor kinderen. Hij is betrokken bij een aantal onderzoeksprojecten, o.a. een landelijke studie naar beter zelfmanagement bij kinderen met astma; de virtuele astmakliniek (www.luchtbrug.nl). Jolt heeft samen Dr. Peter Merkus en met andere auteurs een wetenschappelijke analyse van gerapporteerde hooikoortsklachten gepubliceerd in 2014.
Rapporteren van allergiesymptomen met een smartphone-app
Roukema J,Özdemir C,van Wissen HA,Martens MJ,Steendijk R,Jansen A,Thoonen B, Merkus PJ (2014;1:89-97

Bart Thoonen is huisarts-expert op het gebied van astma en copd en verricht wetenschappelijk onderzoek naar zelfmanagent bij mensen met deze aandoeningen. Hij is auteur van het hoofdstuk over zelfmanagement in "Het Allergieboek" en adviseert de redactie van Pollennieuws. Bart Thoonen is stafdocent bij de Huisartsopleiding van de Raboud Universiteit en bestuurslid van de COPD en Astma Huisartsen Adviesgroep (CAHAG). Bart geeft landelijke en regionale nascholingen en is onder andere auteur van de weblog 'Astma en COPD -van literatuur naar praktijk.