Achtergrondinformatie

Onze zusterorganisatie Pollennieuws.nl verzorgt sinds 2007 het hele jaar door dagelijkse informatie over pollen, pollenplanten en hooikoorts. Dat gebeurt door iedere dag een landelijk pollenverwachtingskaartje en vrijwel dagelijks een pollenjournaal te publiceren. Bovendien berekent Pollennieuws een landelijke vijfdaagse verwachting van de pollenbelasting. Dit laatste wordt met een rekenmodel gedaan waarin data verwerkt worden van het KNMI, de meldingen van gebruikers van de pollennieuws-app en de pollentellingen beschikbaar gesteld door het Elkerliek ziekenhuis in Helmond.

Deze informatie kan bekeken worden op de website www.pollennieuws.nl en via de pollennieuws-app voor zowel iPhone als Android. Het hooikoortslogboekje in de App kunnen de gebruikers bovendien voorleggen aan hun arts wat de grip op de eigen hooikoorts versterkt. Een pollenkalender ingebouwd in de App maakt een goede analyse mogelijk van de relatie tussen klachten en mogelijk aanwezige pollen in de lucht. 35.000 gebruikers maken op vrijwillige basis en zonder registratie een of meer meldingen per jaar, die anoniem in de database worden opgeslagen.

Naast www.pollennieuws.nl zijn de websites www.hooikoorts.tv, www.pollenkalender.tv en www.hooikoortsradar.nl in het leven geroepen. Deze bieden informatie in de vorm van videofilmpjes over allerlei onderwerpen met betrekking tot pollen en hooikoorts, respectievelijk de windbestuivende planten die in de verschillende tijden van het jaar bloeien en meer of minder allergeen pollen afgeven aan de lucht.

Ook via NOS Teletekst pagina 714 informeert Pollennieuws het publiek over de actuele situatie ten aanzien van pollen, pollenplanten en hooikoorts. In het kader van de bestrijding van de pollenplant Ambrosia heeft Flora van Nederland samen met Pollennieuws in 2012 op verzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit de Ambrosia-melder App voor iPhone ontwikkeld, die door duizenden beheerders en particulieren wordt gebruikt om de plant te herkennen en te melden.
Pollennieuws verspreidt bovendien wekelijks een pollenverwachtingsbericht naar een tiental RTV-stations, Meteo-stations en instellingen zoals het Longfonds.

Hooikoortsradar werkt nauw samen met een Redactie van artsen, specialisten, botanici, meteorologen en veldwaarnemers. Deze worden voortdurend op de hoogte gehouden, volgen Pollennieuws kritisch en voorzien Pollennieuws van actuele feiten, zodat de informatie wetenschappelijk verantwoord en up-to-date is.

Het Pollenteam van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond telt niet alleen lokaal de pollenbelasting maar volgt als lid van de Redactie de publicaties door Pollennieuws.